Podklady zo seminára pre prijímateľov k výzve INTERREG V-A SK-CZ/2018/09

Spoločný technický sekretariát programu Interreg V-A SK-CZ v spolupráci s Národným orgánom a s Trnavským samosprávnym krajom usporiadali spoločný informačný seminár pre prijímateľov.

Cieľom informačného seminára bolo prijímateľom poskytnúť dôležité informácie súvisiace s procesom implementácie projektov. Prijímatelia boli informovaní o procese monitorovania, finančnom riadení projektu, forme predkladania žiadostí o platbu, spôsoboch dokladovania a predkladania výdavkov, realizácii zmien projektu, procese verejného obstarávania a zásadách publicity.

Prezentácie zo seminára: Seminár pre prijímateľov FLC
                                              Monitorovanie projekt STS

____________________________________________________________________________________________________________

Zmena spôsobu konania Seminára pre prijímateľov

 

Vážené dámy, vážení páni,

 

dovoľujeme si Vám oznámiť, že plánovaný Seminár pre prijímateľov, ktorým boli schválené žiadosti o NFP predložené v rámci výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2018/09, Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika bude realizovaný iba prostredníctvom ONLINE verzie.

 

Seminár sa uskutoční dňa 10. 09. 2020 o 10:00 hod.

 

V zmysle vnútorného nariadenia k aktuálnej situácii COVID-19 sa zástupcovia Riadiaceho orgánu (prednášajúci) nemôžu zúčastniť osobne plánovaného Seminára pre prijímateľov v Trnave, v zmysle čoho sa pristúpilo k online verzii.

 

Vstup na online Seminár pre prijímateľov bude zaslaný link na prihlásenie dňa 09. 09. 2020.

____________________________________________________________________________________________________________
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika a v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom, si Vás dovoľujú pozvať na seminár pre prijímateľov, ktorým boli schválené žiadosti o NFP predložené v rámci výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2018/09.


SEMINÁR PRE PRIJÍMATEĽOV

v rámci programu spolupráce

Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika,

ktorý sa bude konať

 

Dátum konania

Miesto konania

Zameranie seminára

 

10.09.2020
10:00 hod.

Trnava

Trnavský samosprávny kraj

Starohájska 10

917 01 Trnava

Parlamentná miestnosť na II. poschodí

 

Seminár pre prijímateľov
na výzvy
Interreg V-A SK-CZ/2018/09

 

V nadväznosti na COVID-19 a rôzne opatrenia k jeho zamedzeniu môžu záujemcovia z českej strany seminár sledovať online zo svojich zariadení. Slovenských záujemcov prosíme, aby nás informovali, či sa zúčastnia osobne alebo budú sledovať seminár online. V prípade osobnej účasti prosíme o dodržanie zásad daných aktuálnym uznesením vlády SR.

Kontaktná osoba: Ing. Darina Javorová, tel. +421 33 5559 625, e-mail: javorova.darina@trnava-vuc.sk

 

POZVÁNKA NA SEMINÁR V TRNAVE
Pre účasť na seminári je potrebné vyplniť pripojený Prihlasovací formulár
Svoju účasť na seminári prosíme potvrďte do 04. 09. 2020 do 11:00 hod.
Odporúčame, aby bola na seminári pre prijímateľov zabezpečená zo strany prijímateľov aj účasť zamestnanca zodpovedného za verejné obstarávanie.


____________________________________________________________________________________________________________

Seminár pre žiadateľov Fondu malých projektov k výzve č. 5/FMP/11b

v rámci Programu spolupráce Interreg V-A SK-CZ 2014 – 2020

 

Odbor regionálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja organizuje seminár pre žiadateľov Fondu malých projektov   k 5. výzve, ktoré sa bude konať

10. februára 2020 o 10:00 hod. v kongresovej sále na Úrade Žilinského samosprávneho kraja ,
 

 

Projekty TTSK podané v zmysle výziev vyhlásených v roku 2019

Podpora budovania bezpečnej infraštruktúry pre cyklistov a jej propagácia v rámci cezhraničnej spolupráce JMK a TTSK

Spolupráce JMK a TTSK při propagaci oblasti Archeoparku Mikulčice-Kopčany v návaznosti na nově zbudovanou lávku přes řeku Moravu

 

___________________________________________________________________________________________

 


POZVÁNKA NA SEMINÁR PRE PRIJÍMATEĽOV

v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika,

ktorý sa bude konať

Dátum

konania 

Miesto konania

Zameranie seminára

 

14.11.2019
10:00 hod.

Trnava

Trnavský samosprávny kraj

Starohájska 10

917 01 Trnava

Parlamentná miestnosť na II. poschodí

 

Seminár pre prijímateľov na výzvy Interreg V-A SK-CZ/2019/07 Interreg V-A SK-CZ/2019/08

 

 

 

POZVÁNKA NA SEMINÁR V TRNAVE
Pre účasť na seminári je potrebné vyplniť pripojený Prihlasovací formulár
Svoju účasť na seminári prosíme potvrďte do 11. 11. 2019 do 11:00 hod.
Odporúčame, aby bola na seminári pre prijímateľov zabezpečená zo strany prijímateľov aj účasť zamestnanca zodpovedného za verejné obstarávanie.

_______________________________________________________________________________________________________________


Seminár pre žiadateľov Fondu malých projektov k výzve č. 4

v rámci Programu spolupráce Interreg V-A SK-CZ 2014 – 2020

 

Odbor regionálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja organizuje seminár pre žiadateľov Fondu malých projektov k 4. výzve, ktoré sa bude konať

15. októbra 2019 o 10:00 hod. v kongresovej sále na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja ,

 

_______________________________________________________________________________________________________________

 

Seminár pre žiadateľov Fondu malých projektov k výzve č. 4

v rámci Programu spolupráce Interreg V-A SK-CZ 2014 – 2020

 

Odbor regionálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja organizuje seminár pre žiadateľov Fondu malých projektov k 4. výzve, ktoré sa bude konať

16. októbra 2019 o 10:00 hod. v kongresovej sále na Úrade Žilinského samosprávneho kraja ,

 


_______________________________________________________________________________________________________________

Seminár pre žiadateľov Fondu malých projektov k výzve č. 4

v rámci Programu spolupráce Interreg V-A SK-CZ 2014 – 2020

 

Región Bílé Karpaty ako správca Fondu malých projektov v spolupráci s Juhomoravským krajom si Vás dovoľujú pozvať na Seminár pre žiadateľov Fondu malých projektov k výzve č. 4/FMP/6c/I,N

 

24. septembra 2019 o 10:00 hod. v Brne

 

26. septembra 2019 o 10:00 hod. v Ostrave

 

 

30. septembra 2019 o 09:00 hod. v Zlíne
 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

Aktulizovaná databáza subjektov hľadajúcich projektového partnera je na linku https://www.trnava-vuc.sk/11434-sk/databaza/

 

____________________________________________________________________________________________________________________________


Seminár pre žiadateľov k aktuálnym vyhláseným výzvam

č. INTERREG V-A SK-CZ/2019/10 a INTERREG V-A SK-CZ/2019/11
 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika a v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom, si Vás dovoľujú pozvať na seminár pre žiadateľov v nadväznosti na vyhlásené výzvy č. INTERREG V-A SK-CZ/2019/10 a INTERREG V-A SK-CZ/2019/11. 

 

Dátum konania

Miesto konannia

Zameranie seminára

29.5.2019
10:00

Trnava
Trnavský samosprávny kraj
Starohájska 10
917 01  Trnava
Parlamentná miestnosť na II. Poschodí

seminár pre žiadateľov - výzva INTERREG V-A SK-CZ/2019/10 a INTERREG V-A SK-CZ/2019/11


 
POZVÁNKA NA SEMINÁR V TRNAVE
Pre účasť na seminári je potrebné vyplniť pripojený Prihlasovací formulár 
Svoju účasť na seminári prosíme potvrďte do 23. 05. 2019 do 12:00 hod. 

 

Schválené projekty TTSK v roku 2017

 

Regionálne poradenské centrum SK- CZ

Lávka přes řeku Moravu včetně přístupové komunikace v archeologickém parku Mikulčice - Kopčany

Partnerství a aktivní institucionální sítě Cyrilometodějské stezky v moravsko-slovenském příhraničí

 

Projekty TTSK podané v zmysle aktuálnych výziev v termíne do 31.10.2016

 

Regionálne poradenské centrum SK- CZ

Rozvoj dovedností žákú v přírodovědných a technických odborech

Lávka přes řeku Moravu včetně přístupové komunikace v archeologickém parku Mikulčice - Kopčany

Partnerství a aktivní institucionální sítě Cyrilometodějské stezky v moravsko-slovenském příhraničí

Páteřní poutní stezka sv. Cyrila a Metoděje v moravskoslovenském příhraničí

 

 

 

Podklady zo seminára pre prijímateľov k výzve INTERREG V-A SK-CZ/2018/09

Spoločný technický sekretariát programu Interreg V-A SK-CZ v spolupráci s Národným orgánom a s Trnavským samosprávnym krajom usporiadali spoločný informačný seminár pre prijímateľov.

Cieľom informačného seminára bolo prijímateľom poskytnúť dôležité informácie súvisiace s procesom implementácie projektov. Prijímatelia boli informovaní o procese monitorovania, finančnom riadení projektu, forme predkladania žiadostí o platbu, spôsoboch dokladovania a predkladania výdavkov, realizácii zmien projektu, procese verejného obstarávania a zásadách publicity.

Prezentácie zo seminára: Seminár pre prijímateľov FLC
                                              Monitorovanie projekt STS

____________________________________________________________________________________________________________

Zmena spôsobu konania Seminára pre prijímateľov

 

Vážené dámy, vážení páni,

 

dovoľujeme si Vám oznámiť, že plánovaný Seminár pre prijímateľov, ktorým boli schválené žiadosti o NFP predložené v rámci výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2018/09, Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika bude realizovaný iba prostredníctvom ONLINE verzie.

 

Seminár sa uskutoční dňa 10. 09. 2020 o 10:00 hod.

 

V zmysle vnútorného nariadenia k aktuálnej situácii COVID-19 sa zástupcovia Riadiaceho orgánu (prednášajúci) nemôžu zúčastniť osobne plánovaného Seminára pre prijímateľov v Trnave, v zmysle čoho sa pristúpilo k online verzii.

 

Vstup na online Seminár pre prijímateľov bude zaslaný link na prihlásenie dňa 09. 09. 2020.

____________________________________________________________________________________________________________
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika a v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom, si Vás dovoľujú pozvať na seminár pre prijímateľov, ktorým boli schválené žiadosti o NFP predložené v rámci výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2018/09.


SEMINÁR PRE PRIJÍMATEĽOV

v rámci programu spolupráce

Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika,

ktorý sa bude konať

 

Dátum konania

Miesto konania

Zameranie seminára

 

10.09.2020
10:00 hod.

Trnava

Trnavský samosprávny kraj

Starohájska 10

917 01 Trnava

Parlamentná miestnosť na II. poschodí

 

Seminár pre prijímateľov
na výzvy
Interreg V-A SK-CZ/2018/09

 

V nadväznosti na COVID-19 a rôzne opatrenia k jeho zamedzeniu môžu záujemcovia z českej strany seminár sledovať online zo svojich zariadení. Slovenských záujemcov prosíme, aby nás informovali, či sa zúčastnia osobne alebo budú sledovať seminár online. V prípade osobnej účasti prosíme o dodržanie zásad daných aktuálnym uznesením vlády SR.

Kontaktná osoba: Ing. Darina Javorová, tel. +421 33 5559 625, e-mail: javorova.darina@trnava-vuc.sk

 

POZVÁNKA NA SEMINÁR V TRNAVE
Pre účasť na seminári je potrebné vyplniť pripojený Prihlasovací formulár
Svoju účasť na seminári prosíme potvrďte do 04. 09. 2020 do 11:00 hod.
Odporúčame, aby bola na seminári pre prijímateľov zabezpečená zo strany prijímateľov aj účasť zamestnanca zodpovedného za verejné obstarávanie.


____________________________________________________________________________________________________________

Seminár pre žiadateľov Fondu malých projektov k výzve č. 5/FMP/11b

v rámci Programu spolupráce Interreg V-A SK-CZ 2014 – 2020

 

Odbor regionálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja organizuje seminár pre žiadateľov Fondu malých projektov   k 5. výzve, ktoré sa bude konať

10. februára 2020 o 10:00 hod. v kongresovej sále na Úrade Žilinského samosprávneho kraja ,
 

 

Projekty TTSK podané v zmysle výziev vyhlásených v roku 2019

Podpora budovania bezpečnej infraštruktúry pre cyklistov a jej propagácia v rámci cezhraničnej spolupráce JMK a TTSK

Spolupráce JMK a TTSK při propagaci oblasti Archeoparku Mikulčice-Kopčany v návaznosti na nově zbudovanou lávku přes řeku Moravu

 

___________________________________________________________________________________________

 


POZVÁNKA NA SEMINÁR PRE PRIJÍMATEĽOV

v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika,

ktorý sa bude konať

Dátum

konania 

Miesto konania

Zameranie seminára

 

14.11.2019
10:00 hod.

Trnava

Trnavský samosprávny kraj

Starohájska 10

917 01 Trnava

Parlamentná miestnosť na II. poschodí

 

Seminár pre prijímateľov na výzvy Interreg V-A SK-CZ/2019/07 Interreg V-A SK-CZ/2019/08

 

 

 

POZVÁNKA NA SEMINÁR V TRNAVE
Pre účasť na seminári je potrebné vyplniť pripojený Prihlasovací formulár
Svoju účasť na seminári prosíme potvrďte do 11. 11. 2019 do 11:00 hod.
Odporúčame, aby bola na seminári pre prijímateľov zabezpečená zo strany prijímateľov aj účasť zamestnanca zodpovedného za verejné obstarávanie.

_______________________________________________________________________________________________________________


Seminár pre žiadateľov Fondu malých projektov k výzve č. 4

v rámci Programu spolupráce Interreg V-A SK-CZ 2014 – 2020

 

Odbor regionálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja organizuje seminár pre žiadateľov Fondu malých projektov k 4. výzve, ktoré sa bude konať

15. októbra 2019 o 10:00 hod. v kongresovej sále na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja ,

 

_______________________________________________________________________________________________________________

 

Seminár pre žiadateľov Fondu malých projektov k výzve č. 4

v rámci Programu spolupráce Interreg V-A SK-CZ 2014 – 2020

 

Odbor regionálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja organizuje seminár pre žiadateľov Fondu malých projektov k 4. výzve, ktoré sa bude konať

16. októbra 2019 o 10:00 hod. v kongresovej sále na Úrade Žilinského samosprávneho kraja ,

 


_______________________________________________________________________________________________________________

Seminár pre žiadateľov Fondu malých projektov k výzve č. 4

v rámci Programu spolupráce Interreg V-A SK-CZ 2014 – 2020

 

Región Bílé Karpaty ako správca Fondu malých projektov v spolupráci s Juhomoravským krajom si Vás dovoľujú pozvať na Seminár pre žiadateľov Fondu malých projektov k výzve č. 4/FMP/6c/I,N

 

24. septembra 2019 o 10:00 hod. v Brne

 

26. septembra 2019 o 10:00 hod. v Ostrave

 

 

30. septembra 2019 o 09:00 hod. v Zlíne
 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

Aktulizovaná databáza subjektov hľadajúcich projektového partnera je na linku https://www.trnava-vuc.sk/11434-sk/databaza/

 

____________________________________________________________________________________________________________________________


Seminár pre žiadateľov k aktuálnym vyhláseným výzvam

č. INTERREG V-A SK-CZ/2019/10 a INTERREG V-A SK-CZ/2019/11
 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika a v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom, si Vás dovoľujú pozvať na seminár pre žiadateľov v nadväznosti na vyhlásené výzvy č. INTERREG V-A SK-CZ/2019/10 a INTERREG V-A SK-CZ/2019/11. 

 

Dátum konania

Miesto konannia

Zameranie seminára

29.5.2019
10:00

Trnava
Trnavský samosprávny kraj
Starohájska 10
917 01  Trnava
Parlamentná miestnosť na II. Poschodí

seminár pre žiadateľov - výzva INTERREG V-A SK-CZ/2019/10 a INTERREG V-A SK-CZ/2019/11


 
POZVÁNKA NA SEMINÁR V TRNAVE
Pre účasť na seminári je potrebné vyplniť pripojený Prihlasovací formulár 
Svoju účasť na seminári prosíme potvrďte do 23. 05. 2019 do 12:00 hod. 

 

Schválené projekty TTSK v roku 2017

 

Regionálne poradenské centrum SK- CZ

Lávka přes řeku Moravu včetně přístupové komunikace v archeologickém parku Mikulčice - Kopčany

Partnerství a aktivní institucionální sítě Cyrilometodějské stezky v moravsko-slovenském příhraničí

 

Projekty TTSK podané v zmysle aktuálnych výziev v termíne do 31.10.2016

 

Regionálne poradenské centrum SK- CZ

Rozvoj dovedností žákú v přírodovědných a technických odborech

Lávka přes řeku Moravu včetně přístupové komunikace v archeologickém parku Mikulčice - Kopčany

Partnerství a aktivní institucionální sítě Cyrilometodějské stezky v moravsko-slovenském příhraničí

Páteřní poutní stezka sv. Cyrila a Metoděje v moravskoslovenském příhraničí

 

 

 

Podklady zo seminára pre prijímateľov k výzve INTERREG V-A SK-CZ/2018/09

Spoločný technický sekretariát programu Interreg V-A SK-CZ v spolupráci s Národným orgánom a s Trnavským samosprávnym krajom usporiadali spoločný informačný seminár pre prijímateľov.

Cieľom informačného seminára bolo prijímateľom poskytnúť dôležité informácie súvisiace s procesom implementácie projektov. Prijímatelia boli informovaní o procese monitorovania, finančnom riadení projektu, forme predkladania žiadostí o platbu, spôsoboch dokladovania a predkladania výdavkov, realizácii zmien projektu, procese verejného obstarávania a zásadách publicity.

Prezentácie zo seminára: Seminár pre prijímateľov FLC
                                              Monitorovanie projekt STS

____________________________________________________________________________________________________________

Zmena spôsobu konania Seminára pre prijímateľov

 

Vážené dámy, vážení páni,

 

dovoľujeme si Vám oznámiť, že plánovaný Seminár pre prijímateľov, ktorým boli schválené žiadosti o NFP predložené v rámci výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2018/09, Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika bude realizovaný iba prostredníctvom ONLINE verzie.

 

Seminár sa uskutoční dňa 10. 09. 2020 o 10:00 hod.

 

V zmysle vnútorného nariadenia k aktuálnej situácii COVID-19 sa zástupcovia Riadiaceho orgánu (prednášajúci) nemôžu zúčastniť osobne plánovaného Seminára pre prijímateľov v Trnave, v zmysle čoho sa pristúpilo k online verzii.

 

Vstup na online Seminár pre prijímateľov bude zaslaný link na prihlásenie dňa 09. 09. 2020.

____________________________________________________________________________________________________________
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika a v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom, si Vás dovoľujú pozvať na seminár pre prijímateľov, ktorým boli schválené žiadosti o NFP predložené v rámci výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2018/09.


SEMINÁR PRE PRIJÍMATEĽOV

v rámci programu spolupráce

Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika,

ktorý sa bude konať

 

Dátum konania

Miesto konania

Zameranie seminára

 

10.09.2020
10:00 hod.

Trnava

Trnavský samosprávny kraj

Starohájska 10

917 01 Trnava

Parlamentná miestnosť na II. poschodí

 

Seminár pre prijímateľov
na výzvy
Interreg V-A SK-CZ/2018/09

 

V nadväznosti na COVID-19 a rôzne opatrenia k jeho zamedzeniu môžu záujemcovia z českej strany seminár sledovať online zo svojich zariadení. Slovenských záujemcov prosíme, aby nás informovali, či sa zúčastnia osobne alebo budú sledovať seminár online. V prípade osobnej účasti prosíme o dodržanie zásad daných aktuálnym uznesením vlády SR.

Kontaktná osoba: Ing. Darina Javorová, tel. +421 33 5559 625, e-mail: javorova.darina@trnava-vuc.sk

 

POZVÁNKA NA SEMINÁR V TRNAVE
Pre účasť na seminári je potrebné vyplniť pripojený Prihlasovací formulár
Svoju účasť na seminári prosíme potvrďte do 04. 09. 2020 do 11:00 hod.
Odporúčame, aby bola na seminári pre prijímateľov zabezpečená zo strany prijímateľov aj účasť zamestnanca zodpovedného za verejné obstarávanie.


____________________________________________________________________________________________________________

Seminár pre žiadateľov Fondu malých projektov k výzve č. 5/FMP/11b

v rámci Programu spolupráce Interreg V-A SK-CZ 2014 – 2020

 

Odbor regionálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja organizuje seminár pre žiadateľov Fondu malých projektov   k 5. výzve, ktoré sa bude konať

10. februára 2020 o 10:00 hod. v kongresovej sále na Úrade Žilinského samosprávneho kraja ,
 

 

Projekty TTSK podané v zmysle výziev vyhlásených v roku 2019

Podpora budovania bezpečnej infraštruktúry pre cyklistov a jej propagácia v rámci cezhraničnej spolupráce JMK a TTSK

Spolupráce JMK a TTSK při propagaci oblasti Archeoparku Mikulčice-Kopčany v návaznosti na nově zbudovanou lávku přes řeku Moravu

 

___________________________________________________________________________________________

 


POZVÁNKA NA SEMINÁR PRE PRIJÍMATEĽOV

v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika,

ktorý sa bude konať

Dátum

konania 

Miesto konania

Zameranie seminára

 

14.11.2019
10:00 hod.

Trnava

Trnavský samosprávny kraj

Starohájska 10

917 01 Trnava

Parlamentná miestnosť na II. poschodí

 

Seminár pre prijímateľov na výzvy Interreg V-A SK-CZ/2019/07 Interreg V-A SK-CZ/2019/08

 

 

 

POZVÁNKA NA SEMINÁR V TRNAVE
Pre účasť na seminári je potrebné vyplniť pripojený Prihlasovací formulár
Svoju účasť na seminári prosíme potvrďte do 11. 11. 2019 do 11:00 hod.
Odporúčame, aby bola na seminári pre prijímateľov zabezpečená zo strany prijímateľov aj účasť zamestnanca zodpovedného za verejné obstarávanie.

_______________________________________________________________________________________________________________


Seminár pre žiadateľov Fondu malých projektov k výzve č. 4

v rámci Programu spolupráce Interreg V-A SK-CZ 2014 – 2020

 

Odbor regionálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja organizuje seminár pre žiadateľov Fondu malých projektov k 4. výzve, ktoré sa bude konať

15. októbra 2019 o 10:00 hod. v kongresovej sále na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja ,

 

_______________________________________________________________________________________________________________

 

Seminár pre žiadateľov Fondu malých projektov k výzve č. 4

v rámci Programu spolupráce Interreg V-A SK-CZ 2014 – 2020

 

Odbor regionálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja organizuje seminár pre žiadateľov Fondu malých projektov k 4. výzve, ktoré sa bude konať

16. októbra 2019 o 10:00 hod. v kongresovej sále na Úrade Žilinského samosprávneho kraja ,

 


_______________________________________________________________________________________________________________

Seminár pre žiadateľov Fondu malých projektov k výzve č. 4

v rámci Programu spolupráce Interreg V-A SK-CZ 2014 – 2020

 

Región Bílé Karpaty ako správca Fondu malých projektov v spolupráci s Juhomoravským krajom si Vás dovoľujú pozvať na Seminár pre žiadateľov Fondu malých projektov k výzve č. 4/FMP/6c/I,N

 

24. septembra 2019 o 10:00 hod. v Brne

 

26. septembra 2019 o 10:00 hod. v Ostrave

 

 

30. septembra 2019 o 09:00 hod. v Zlíne
 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

Aktulizovaná databáza subjektov hľadajúcich projektového partnera je na linku https://www.trnava-vuc.sk/11434-sk/databaza/

 

____________________________________________________________________________________________________________________________


Seminár pre žiadateľov k aktuálnym vyhláseným výzvam

č. INTERREG V-A SK-CZ/2019/10 a INTERREG V-A SK-CZ/2019/11
 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika a v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom, si Vás dovoľujú pozvať na seminár pre žiadateľov v nadväznosti na vyhlásené výzvy č. INTERREG V-A SK-CZ/2019/10 a INTERREG V-A SK-CZ/2019/11. 

 

Dátum konania

Miesto konannia

Zameranie seminára

29.5.2019
10:00

Trnava
Trnavský samosprávny kraj
Starohájska 10
917 01  Trnava
Parlamentná miestnosť na II. Poschodí

seminár pre žiadateľov - výzva INTERREG V-A SK-CZ/2019/10 a INTERREG V-A SK-CZ/2019/11


 
POZVÁNKA NA SEMINÁR V TRNAVE
Pre účasť na seminári je potrebné vyplniť pripojený Prihlasovací formulár 
Svoju účasť na seminári prosíme potvrďte do 23. 05. 2019 do 12:00 hod. 

 

Schválené projekty TTSK v roku 2017

 

Regionálne poradenské centrum SK- CZ

Lávka přes řeku Moravu včetně přístupové komunikace v archeologickém parku Mikulčice - Kopčany

Partnerství a aktivní institucionální sítě Cyrilometodějské stezky v moravsko-slovenském příhraničí

 

Projekty TTSK podané v zmysle aktuálnych výziev v termíne do 31.10.2016

 

Regionálne poradenské centrum SK- CZ

Rozvoj dovedností žákú v přírodovědných a technických odborech

Lávka přes řeku Moravu včetně přístupové komunikace v archeologickém parku Mikulčice - Kopčany

Partnerství a aktivní institucionální sítě Cyrilometodějské stezky v moravsko-slovenském příhraničí

Páteřní poutní stezka sv. Cyrila a Metoděje v moravskoslovenském příhraničí