Partnerské kraje v oblasti cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SK-CZ:

 

Trnavský samosprávny kraj – https://www.trnava-vuc.sk/  

Trenčiansky samosprávny kraj - https://www.tsk.sk/

Žilinský samosprávny kraj - http://www.regionzilina.sk/

Juhomoravský kraj - http://www.kr-jihomoravsky.cz/

Moravskosliezsky kraj - http://www.msk.cz/

Zlínsky kraj - https://www.kr-zlinsky.cz/

 

Ministerstvo ako riadiaci orgán pre program spolupráce:

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR - http://www.mpsr.sk/

Spoločný technický sekretariát http://www.sk-cz.eu/