Cieľové skupiny

Medzi cieľové skupiny projektu patria právnické a fyzické osoby, miestne a regionálne samosprávy, neziskové organizácie, odborné komory, zväzy, asociácie, združenia právnických osôb, malí a strední podnikatelia.